Hoppa till innehåll

Energiväggen Energy Wall bär långt in i framtiden

Väggkonstruktionerna i ett småhus ska klara av Nordens väderfenomen: från arktisk kyla till stekande sommarsol. För att uppfylla de allt striktare energieffektivitetskraven har Älvsbytalo utvecklat den energieffektiva, moderna väggkonstruktionen Energy Wall.

Den nya väggkonstruktionen finns i alla hus från Älvsbytalo. Energy Wall säkerställer att husets väggkonstruktion uppfyller kraven då EU:s nära nollenergidirektiv träder i kraft. Treskiktsväggen med över 300 millimeter isolering är en konstruktion som även klarar de tuffaste väderförhållandena.

Älvsbytalos Energy Wall-konstruktion säkerställer att du får ett friskt och hälsosamt hus med kanske marknadens mest avancerade och moderna väggkonstruktion.

Även inredaren har glädje av energieffektiviteten: tack vare de tjocka väggarna har hus från Älvsbytalo fantastiskt breda fönsternischer.

I Finland måste väggkonstruktionen skydda byggnaden från vinterns kyla och sommarens stekande sol samt fukt. Älvsbytalos Energy Wall -väggkonstruktion fungerar även i de tuffaste väderförhållandena.

Energy Wall-energiväggens konstruktion

  1. Älvsbytalos egen ytterpanel för maximal passform.
  2. En väl tilltagen 28 mm:s luftläkt som också fungerar som tätningslist med jämn klämning av vindskyddet runt fönster, dörrar och i sektionsskarv.
  3. Väggen är konstruerad i samarbete med SINTEF och utformad med en tvåstegsprincip där den fukt som kommer in bakom panelen effektivt stoppas av vindskyddet och ventileras bort.
  4. Det yttersta isolationsskiktet byggs upp med tåliga, värmebehandlade 68 mm:s reglar. Värmebehandlat virke garanterar en hög kvalitet i ytterväggskonstruktionen.
  5. Energiväggen erbjuder en över 300 mm tjock treskiktsisolering. Dess kärna är en stadig stomme på 45x170 som ger en bärighet som klarar tunga tak och snölast enligt strikta konstruktionsregler. Väggen är konstruerad för de tuffaste nordliga förhållandena där både kyla och snölaster sätter husets konstruktion på prov.
  6.  Ett modernt hus med frånluftsventilation förses med en ångspärr som hindrar varm och fuktig inomhusluft att tränga ut genom konstruktionen. Varje detalj i konstruktionssystemet har utformats för att den åldringsbeständiga byggfolien i väggarna ska kunna göra sitt jobb. Springor, läckage och otätheter är något man inte behöver riskera när man ända från ritbordet har haft en tät och skyddad ångspärr som mål.
  7. Det väl tilltagna installationsskiktet är förmodligen marknadens tjockaste och mest välisolerade. Vi har valt en stående 68 mm:s regel till konstruktionen som gör att installationer i ytterväggen inte kan skada ångspärren. Konstruktionen ger också ökad isoleringseffekt jämfört med de vanliga 45 mm:s lösningarna.
  8. Insidan av ytterväggskonstruktionen avslutas med en 10 mm:s spånskiva. Det är en träbaserad skiva som möjliggör stabil upphängning av tavlor och är ett tillräckligt stabilt underlag för att tapetseras på direkt efter underarbeten.

Tekniska godkännanden

Energy Wall-väggen har fått norska forskningsorganisationen SINTEFs tekniska godkännande TG2204 som uppfyller forskningsorganisationens krav på täthet och fuktssäkerhet, den så kallade tvåstegsprincipen. Under den utvändiga panelen, som är skyddsmålad från fabrik, finns en rejäl luftningsspalt och spikläkt som samtidigt klämmer vindskyddet på plats.

Tät och fuktsäkrad

Ett energieffektivt hus är tätt för att värmen ska hållas inne i huset. Klimatet är idag fuktigare än tidigare på många platser i Norden. Därför måste väggkonstruktionen även hindra att fukt koncentreras i konstruktionen på grund av temperaturskillnaderna. Ju tätare husen byggs desto kallare och fuktigare är konstruktionen längst ut bakom panelen när nästan ingen spillvärme kommer ut. Därför är det viktigt att fuktsäkra konstruktionens yttersta delar. Samma krav finns även i Finlands byggbestämmelser.

I det fuktsäkrade fasadskiktet används värmebehandlat trä och Isover-isolering för att bryta köldbryggor och skydda konstruktionen. Det här skiktet står också för den utvändiga lufttätheten och ger extra fuktsäkerhet i konstruktionen som följer tvåstegsprincipen. På så sätt stoppas eventuell inträngande fukt som tar sig förbi ytterpanelen på utsidan av vindskyddet och kan torka upp i den väl tilltagna luftningsspalten bakom panelen.

Tillverkning i torr inomhusmiljö i fabrik

Kärnan i Energy Wall-väggen består av en 170 millimeters stolpe med solid isolering som når ända in till ångspärren. Dess isoleringsskikt möjliggör invändig täthet och att alla installationer kan göras på "rätt" sida av ångspärrfolien. På så sätt minimeras antalet genomgångar i tätskiktet.

Valmistus tehtaalla kuivissa sisätiloissa

Tack vare det standardiserade byggsättet med moduler som byggs färdiga i fabrik har vi god kontroll på alla viktiga detaljer. Konstruktionen säkerställer att du får ett friskt och hälsosamt hus med kanske marknadens mest avancerade och moderna ytterväggar.


Se de aktuella husvisningarna och kom och bekanta dig med våra hus energieffektiva egenskaper:


Aktuella husvisningar >

Dela artikeln

Beställ katalog