Hoppa till innehåll

Mainikki är mer: ett praktiskt klubbhus

Fastighetsaktiebolaget JAT-Tila Oy som ägs av föreningen Jyväskylän Agility Team ry har ordnat fantastiska lokaler för hundagility vid travbanan Jyväskylän Killeri.  2011 restes en fullskalig hundsporthall och 2016 färdigställdes ett Mainikkihus från Älvsbytalo som används som klubbhus invid hallen.

– Vi planerade att bygga klubbhuset av långvirke, minns JAT-Tila Oy:s verkställande direktör Ari Vaskelainen tillbaka på projektstarten.  – Vi konstaterade dock att prisnivån är utanför våra möjligheter. Således bad vi om offerter av hustillverkare och nappade på Älvsbytalos anbud.

Tillval och egna ändringar

Som klubbhus valdes Älvsbytalos Mainikki med vissa modifikationer som underlättar klubb- och tävlingsverksamheten. I och med sammanslagningen av ett av sovrummen med allrummet med kök och vardagsrum, skapade man plats även för större samlingar vid möten. I huset byggdes en tredje toalett. Förplägnaden under tävlingsdagarna kan skötas enligt hygienbestämmelser – i köket byggdes en extra vattenpunkt för handtvätt. Ventilationen är effektivare än normalt.

Av tillvalen plockades till klubblokalen bland annat ett garage och kökets punktbelysning.

– Det tog kring fyra timmar för styrelsen att noga ta sig igenom alla möjligheterna. Som tur var vi eniga om behoven och vi är nöjda med resultatet.

Nyckelfärdig leverans och huset i bruk

Vaskelainen berömmer Älvsbytalos kunnande under alla skeden av projektet.

– Löftet om nyckelfärdig leverans infriades med råge. Från pålningsbehovet som avslöjades vid markundersökningen till den sista slutspurten då man ville ta huset i bruk vid tävlingen den 6 februari, hade Älvsbytalos kontaktperson läget under kontroll. Det lönar sig att dra nytta av Älvsbytalos know-how inom byggande och byggherreverksamhet.

Såväl hundarna som människorna har välkomnat klubbhuset.

– Ett ordentligt klubbhus underlättar ju föreningsverksamheten på många sätt. Vi har många aktiva – efter att huset hade överlåtits städade vi först och sedan förberedde vi för tävlingen dagen efter.

Huset kan även hyras av andra aktörer. Och efterfrågan är stor på det hundvänliga huset. I bokningskalendern finns såväl djurosteopatens mottagningstider och valpkurser i agility som tävlingssammanträden.

Köpet genomfördes i början av oktober och fyra månader efter det breddes det redan mackor i klubbhuset för tävlingsbuffén. Det går undan, precis som man förväntar sig av agilityfolk!

Beställ katalog