Hoppa till innehåll

Älvsbyhuskoncernen gör en miljoninvestering i nya produktionslinjer – leverantören är Team Vesmes Oy från Finland

En av orsakerna till förnyelsen av husfabrikens produktionslinjer är åtstramningen av EU-direktiven. Som leverantör har man valt Team Vesmes Oy från Södra Österbotten. En av produktionslinjerna byggs i husfabriken i Kauhajoki, de övriga tre i koncernens andra husfabriker i Sverige.

Älvsbyhuskoncernens omfattande investering i fabrikslinjerna har att göra med åtstramningen av byggbestämmelserna. I början av 2021 träder ett EU-direktiv i kraft, enligt vilket alla nya byggnader ska vara ”näst intill nollenergihus”. Detta är ett av unionens medel för att få bukt med klimatförändringen. De åtstramade bestämmelserna medför stora förändringar i byggbranschen. Älvsbyhuskoncernen förbereder sig inför framtiden och påbörjar en förnyelse av produktionslinjerna i koncernens alla fyra husfabriker.

Älvsbyhus AB-koncernen är Sveriges största småhustillverkare och företaget levererar hus till Finland, Sverige och Norge. Koncernen har sammanlagt fyra husfabriker i Finland och Sverige. De inflyttningsfärdiga Älvsbytalohusen är volymelementhus som byggs i torra förhållanden inomhus i husfabriken. I och med de nya byggbestämmelserna kommer Älvsbytalohusens väggelementkonstruktion att förändras. I fortsättningen kommer väggarna att vara ännu tätare och mängden isolering större. De nya väggelementen kan inte byggas på den gamla fabrikslinjen, utan det behövs helt nya linjer. Med de nya linjerna kommer också modern teknik och mer automatisering till fabriken, vilket ökar effektiviteten.

– I och med de nya fabrikslinjerna kan vi bygga ännu bättre och energieffektivare inflyttningsfärdiga hem för våra kunder. De nya byggbestämmelserna betyder att produkten förändras, varvid också fabriken och produktionslinjerna måste ändras. Investeringen ökar vår husproduktionskapacitet. I fortsättningen kommer vi att bygga större väggelement, vilket innebär ett stort kliv framåt i fråga om effektiviteten, säger Jan-Erik Rusk, verkställande direktören för Älvsbytalo.

– Detta är en stor kraftansträngning för oss och en av tidernas största produktionsinvesteringar – sist gjordes lika stora investeringar i fabriken i Finland för tio år sedan då fabriken grundades, säger Rusk.

Det omfattande projektet framskrider med en intensiv tidsplan. Först på tur står husfabriken i Älvsbyn i Sverige, därnäst koncernens husfabriker i Vålberg och Bjärnum i Sverige. Till husfabriken i Kauhajoki installeras linjen sist, enligt tidsplanen i början av 2018, eftersom de nya energieffektivitetskraven enligt nuvarande kunskap kommer att tillämpas i Finland från början av 2018. I Norge träder bestämmelserna alltså i kraft tidigare.

Installationen av en linje tar cirka en månad och under denna period är fabriken naturligtvis avställd för underhåll.

– I Norge träder EU:s åtstramade byggbestämmelser om ”näst intill nollenergihus” först i kraft, och de hus som vi levererar till Norge byggs i våra husfabriker i Sverige. Detta bestämmer marschordningen även för installationen av fabrikslinjerna, summerar Rusk.

Produktionslinjeprojektet levereras till Älvsbyhuskoncernens samtliga fyra husfabriker av Team Vesmes Oy från Kauhajoki, ett företag specialiserat på utveckling av materialhanteringssystem, specialutrustning och bränsleinmatningssystem för fast bränsle för olika företags individuella behov.

– Vi gläder oss åt detta samarbete och åt möjligheten att skräddarsy nya, moderna produktionslinjer som håller hög kvalitet till Älvsbyhuskoncernen, säger Kari Anttila, verkställande direktören för Team Vesmes Oy.

Om hela fabrikslinjeprojektet genomförs vid alla fyra fabriker, innebär detta att Vesmesteamet har arbete åtminstone under ett och ett halvt år fram i tiden. Företaget har anställt två nya planerare för den mekaniska projektplaneringen. Team Vesmes Oy har för närvarande 25 anställda.

– Vi är ett flinkt och flexibelt företag som alltid tillgodoser kundens individuella behov. Vi har dessutom ett bra underleverantörsnätverk omkring oss. Närvaron av många företag av denna typ i samma område skapar arbete för oss alla. Det är varken lätt eller klokt att vara ensam aktör, vårt samarbete ger oss fördelar, säger Anttila.

 

Mer information:

Jan-Erik Rusk
verkställande direktör, Älvsbytalo Oy
jan.rusk@alvsbytalo.fi, +358 20 7939 6230

Kari Anttila

verkställande direktör, Team Vesmes Oy
kari.anttila@teamvesmes.fi +358 20 785 0472

 

Hög kvalitet till marknadens lägsta pris är orsaken till att Älvsbyhus är Nordens största tillverkare av volymelementhus av trä. Under företagets 71-åriga historia har fler än 39 000 familjer valt ett hus från Älvsbytalo som sitt hem. Husen byggs inomhus som färdiga volymelement som sedan monteras av yrkeskunniga montörer. Älvsbyhus är ett svenskt företag med dotterbolag, husfabrik och 13 försäljningskontor i Finland. Fabriken i Kauhajoki har levererat fler än 3 000 hus sedan 2005.

Team Vesmes grundades 2011 och företaget har sina rötter i Onninen Vesme Oy som grundades för länge sedan på 1970-talet. Team Vesmes idkar sin verksamhet i moderna produktionslokaler i Kauhajoki, Södra Österbotten. Team Vesmes levererar materialhanteringssystem och specialutrustning samt bränsleinmatningssystem för fast bränsle för industrin. 

Älvsbytalo-huset slösar inte energi

Frånluftsvärmepumpen värmer upp och sköter ventilationen En frånluftsvärmepump värmer upp hela huset och varmvattnet energieffektivt och förmånligt. Dessutom håller den en god kvalitet på inomhusluften. I Älvsbytalo-hus hör frånluftsvärmepumpen till husleveransen.

Läs mer
Beställ katalog