Hoppa till innehåll

Älvsbytalo satsar på områdesbyggande

Det första projektet som omfattar 23 hus startar i Hallavantorppa i Esbo

Älvsbytalo underlättar för familjer som planerar att bygga sig ett egnahemshus genom att erbjuda en tomt och ett hus från Älvsbytalo planerat för tomten i ett och samma paket. Husfabriken förväntar sig stor tillväxt inom projektförsäljningen.

På Älvsbytalos första Hus & Tomt-område i Hallavantorppa i västra Esbo byggs till att börja med sju 1,5-planshus från Älvsbytalo.

Syftet med Älvsbytalos nya servicekoncept Hus & Tomt är att göra husbyggandet så enkelt och bekvämt som möjligt både för barnfamiljer som aldrig skött ett dylikt projekt förr och för seniorpar som planerar sitt pensionärshem – oavsett var man är bosatt.

–Byggandet av ett egnahemshus är förenat med krångliga och tidsförödande saker som kan sätta stopp för hela projektet innan man ens kommit igång. Redan att hitta en lämplig tomt är i dagsläget svårt, speciellt i huvudstadsregionen och andra tillväxtcentra, påpekar Älvsbytalo Oy:s försäljningsdirektör Petri Torvinen.

Vi börjar i Esbo

Älvsbytalos koncept för nyckelfärdiga flytt har varit smidigt speciellt för dem som bygger sitt första egnahemshus. Tomtköpet och byggandet av grunden har emellertid ännu varit på kundens ansvar. – Vi ville vidareutveckla servicen så att det skulle vara nästan lika lätt att bygga ett nytt egnahemshus som att köpa en ny lägenhet, fortsätter Torvinen.

Inom Hus & Tomt-konceptet är tomten köpt och planlagd för kunden. Kunden köper huset av Älvsbytalo och tomten av dess samarbetspartner, och Älvsbytalo sköter husentreprenaden. Om man vill förmedlar försäljaren även fackmän för de sista avslutande arbetena, varvid kunden endast behöver bekymra sig om gården.

Älvsbytalos första Hus & Tomt-område med 23 hus reses i Hallavantorppa i västra Esbo, i närheten av Gumböle gård, Ring III och Åboleden. Under 2016 byggs det i Hallavantorppa sju 1,5-planshus från Älvsbytalo; fem 132,5 m2 stora Suometar-hus och två 164,5 m2 stora Lohiatar-hus. Området ska vara helt klart i slutet av 2017.

Visningshuset i Hallavantorppa står redan klart och tomtförsäljningen är i gång.

 

I Hallavantorppa står redan visningshuset, ett Suometar-hus, klart.

Projektförsäljningen ökar

Projektet i Hallavantorppa i Esbo är för Älvsbytalo bara en början i Finland. Torvinen tror att i fortsättningen kommer upp till en tredjedel av Älvsbytalos husförsäljning att vara projektförsäljning; egnahems-, par- och radhus.

Torvinen tror att denna typ av områdesbyggande kommer att öka i popularitet av flera anledningar. – De flesta egnahemsbyggarna vill ha sitt hus med så lite möda som möjligt. Även om man valt ett hus bland Älvsbytalos modeller till tomten, går det att göra vissa ändringar på det, så hemmet är individuellt.

Det är inte många som i dagsläget skulle klara av att bygga sitt eget hem, även om viljan finns. – En del familjer vill delta i de avslutande arbetena, medan andra vill flytta in i en bostad där allt är klart, summerar Torvinen.

En annan fördel med att flytta till ett område som husfabriken skaffat och planlagt är också att de nya husen uppförs snabbt, vilket säkerställer att området blir färdigbyggt och att området hålls enhetligt. För familjer som flyttar in samtidigt erbjuder konceptet också en trevlig gemenskaplighet.

Fördelar för alla parter

Torvinen framhäver att den största orsaken till att områdesprojekt blivit populära är framför allt bristen på tomter avsedda för egnahemshus. I städer, inom rimligt avstånd till trafikförbindelser, är dessa svåra att hitta ens om man är redo att betala mycket.

Landsortskommuner skulle önska att byggarna skulle koncentrera sig på planlagda områden där servicen finns. Husfabrikens områdesprojekt erbjuder möjlighet till detta. Det är även tryggare för banker att bevilja lån för projekt i tätorten.

Husfabrikens områdesprojekt påskyndar och gör projektet smidigare såväl för enskilda byggare och entreprenörer som myndigheter. – Till exempel i planläggnings- och tillståndsskedet är det så klart lättare för myndigheten att sköta ärenden med en aktör än till exempel trettio enskilda byggare. Tidsbesparingen är avsevärd, säger Torvinen.

Älvsbytalo har redan satt i gång fler projekt. I Pyhäjoki har man ingått ett föravtal om 21 hus och projektet ska starta ännu under våren.

Ute på jakt efter tomter

Älvsbytalo öppnar på sin webbplats en tjänst för tomtägare för att sätta fart på tomthandeln. – Det spelar ingen roll om tomten är planlagd eller saknar plan, ägs av ett aktiebolag, är ostyckad, en radhus- eller en egnahemshustomt eller en tomt för fritidsboende, säger Torvinen.

Mer information: försäljningsdirektör Petri Torvinen, tfn 020 7939 621, petri.torvinen@alvsbytalo.fi

Försäljningsdirektör Petri Torvinen tror att bättre tjänster är nyckeln till att öppna flaskhalsen i egnahemsbyggandet.

– Det finns ett stort uppdämt behov av att bygga egnahemshus och vi finländare är trots allt husfolk. När vi kan få familjerna som bygger, tomter och rätt slags huskoncept att mötas kommer allt fler familjer att göra verklighet av sina drömmar, säger han.  

Älvsbyhus – störst i Sverige 15 år i rad!

Nu har statistik från Byggfakta kommit för 2015 års ansökta bygglov. Uppgifterna visar att Älvsbyhus återigen är Sveriges största hustillverkare, vilket vi varit under hela 2000-talet.

Läs mer
Beställ katalog