Hoppa till innehåll

Älvsbytalo startar dotterbolag för köp av tomtmark

Älvsbytalo har grundat ett dotterbolag för uppköp och försäljning av tomtmark. Älvsbytalo vill erbjuda sina kunder ännu smidigare åtkomst till ett eget hem och bolaget ämnar satsa flera miljoner euro på uppköp av tomtmark – varje år. På Älvsbytalos nya Hus & tomt-bostadsområden kan kunderna skaffa sig ett inflyttningsklart och högklassigt hus med tomt snabbt och förmånligt. Som bäst är redan koncernens 40 000:e hus i produktion.

Sveriges största småhustillverkare, Älvsbyhuskoncernen, gick nyligen ut med sin ambition att fördubbla bolagets husvolym, ett strategiskt beslut som nu har lett till fler förändringar. Älvsbyhuskoncernen har börjat sälja både tomter och hus till sina kunder och därför har bolaget grundat ett företag som köper och säljer färdig tomtmark i både Finland och Sverige.

– Nu är det ännu enklare att få ett eget hem. På Älvsbytalos nya Hus & tomt-bostadsområden kan kunderna skaffa sig ett inflyttningsklart och högklassigt hus med tomt snabbt och förmånligt. Vi börjar med att köpa färdig tomtmark, planlagda tomter som är klara att bebyggas. Långsiktigt avser vi absolut även köpa så kallad råmark och sedan exploatera den, men så långt har vi ännu inte kommit. Delvis saknar vi den kompetens som krävs för att göra det. I dag är det lättare att få till en affär om man kan erbjuda köparen både tomt och hus, säger Älvsbyhus verkställande direktörJan-Erik Rusk.

Hus & tomt är Älvsbytalos nya tjänst där bolaget marknadsför en tomt och ett för tomten planerat Älvsbytalo-hus tillsammans. Älvsbytalo-huset är alltid skräddarsytt att passa tomten i fråga, men det är möjligt att ändra huset efter kundens behov. Älvsbytalos mest betydande Hus & tomt-områdesprojekt pågår i Esbo och avsikten är alltså att utvidga verksamheten avsevärt från det nuvarande.

– Hittar vi bara rätt mark så har vi inga problem att göra affärer för flera miljoner euro – per år. Eller rent av mer än så om vi är lyckosamma och hittar attraktiv tomtmark till rätt pris. Om du vill sälja tomtmark till oss, kontakta vår försäljningsdirektör Petri Torvinen så tar vi det vidare. Vi kommer själva att aktivt leta mark och leverera attraktiva paketlösningar med både hus och tomt till kunderna, säger Rusk.

Fördelar för alla parter

Rusk framhäver att den största orsaken till att områdesprojekt blivit populära är framför allt bristen på tomter avsedda för egnahemshus. I städer, inom rimligt avstånd till trafikförbindelser, är dessa svåra att hitta ens om man är redo att betala mycket.

Landsortskommuner önskar att byggarna skulle koncentrera sig på planlagda områden där servicen finns. Husfabrikens områdesprojekt erbjuder möjlighet till detta. Det är även tryggare för banker att bevilja lån för projekt i tätorten.

– Husfabrikens områdesprojekt påskyndar och gör projektet smidigare såväl för enskilda byggare och entreprenörer som för myndigheter. – Till exempel i planläggnings- och tillståndsskedet är det så klart lättare för myndigheten att sköta ärenden med en aktör än till exempel trettio enskilda byggare. Tidsbesparingen är avsevärd, säger Rusk.

Som bäst är koncernens 40 000:e hus i produktion.

Älvsbyhuskoncernen har verksamhet i Sverige, Finland och Norge. Som bäst är koncernens 40 000:e hus i produktion på husfabriken i Älvsbyn i Sverige. I Finland har Älvsbytalos hus byggts redan sedan 1980-talet – sammanlagt fler än 8 000 hem. Husfabriken i Kauhajoki har levererat fler än 3 000 hus sedan 2005.

Älvsbyhuskoncernen gör en miljoninvestering i nya produktionslinjer – leverantören är Team Vesmes Oy från Finland

En av orsakerna till förnyelsen av husfabrikens produktionslinjer är åtstramningen av EU-direktiven. Som leverantör har man valt Team Vesmes Oy från Södra Österbotten. En av produktionslinjerna byggs i husfabriken i Kauhajoki, de övriga tre i koncernens andra husfabriker i Sverige.

Läs mer
Beställ katalog