Hoppa till innehåll

Ett hus med solcellspaneler producerar själv el för de boende

Älvsbytalo vidareutvecklar boendets energieffektivitet: det nya solcellspaketet producerar upp till 3 000 kWh förnybar el om året och sänker därmed husets energikostnader. Bolaget har långa traditioner i utvecklingen av husens energieffektivitet och miljövänlighet.

Du kan skaffa solcellspaketet som tillval till alla nya hus från Älvsbytalo. Panelerna är uppbyggda av kiselkristaller, täckta med specialglas. När solen lyser på solcellspanelerna tar de tillvara på minsta solljus och transformerar det till likström. Med hjälp av en inverter omvandlas likströmmen till växelström som utnyttjas i apparater som använder växelström, till exempel hushållsmaskiner eller värmepumpar.

– Husen producerar alltså själva el för de boende. Vi tror att solcellspaneler kommer att användas i många av våra hus i framtiden, säger Jan-Erik Rusk, verkställande direktör för Älvsbytalo. Solcellspanelerna kan producera upp till 3 000 kWh förnybar el om året. Solcellspanelerna tillverkas av Nibe.

Överskottselen kan också säljas

Om växelströmmen momentant inte kan utnyttjas i egna elapparater, kan överskottselen säljas, bara solelsystemet är anslutet till elnätet och solelproducenten har träffat avtal om försäljning av överskottsel med elleverantören. Etelä-Savon Energia Oy:s (ESE) elförsäljning har ingått avtal om köp av överskottselen från Älvsbytalos visningshus i St. Michel. På motsvarande sätt köper Älvsbytalo av ESE den övriga elproduktionen till visningshuset.

‒ Vi har utvecklat egna Spotti-produktionsprodukter för köp av kundernas överskottsel. För el som produceras av småproducenter betalar ESE timpriset som gäller på elbörsens (Nord Pool Spot AS) prisområde Finland. Från priset dras av en liten leveranskostnad. Köpta och sålda elenergivolymer kan smidigt följas via ESEs onlinetjänst, säger ESEs försäljnings- och marknadsföringschef Jari Nykänen.

Kontinuerlig förbättring av energieffektiviteten

Älvsbytalo arbetar ständigt och målmedvetet för att förbättra husens energieffektivitet.

– Vi har långa traditioner inom byggande i det nordiska klimatet där vintrarna är långa och kalla. Alla hus från vår produktion är välutrustade för vintern: de har en gedigen isolering och en fungerande ventilation. Med hjälp av en frånluftspump och vattenburna element kan värmekostnaden minskas samtidigt som man skonar miljön, fortsätter Rusk.

‒ Automatisk styrning av frånluftspumpen enligt spotpriset är ett mycket intressant svar på elmarknadens krav på efterfrågeflexibilitet. Konsumenten sparar pengar genom prisoptimering i uppvärmningen, konstaterar Nykänen.

Hem från Kauhajoki redan i tio år

Älvsbytalos husfabrik i Kauhajoki firar i vår sin tioåriga historia. Tack vare konstant produktutveckling ser också fabrikens framtid ljus ut. Företagets viktigaste resurser är produktutvecklingen och yrkeskunniga anställda.

Läs mer
Beställ katalog