Hoppa till innehåll

Vi stöder lokala småföretagare och utmanar andra företag att delta i kassaflödestalkot

Älvsbytalo stöder lokalt verksamma småföretagare som på grund av coronaepidemin befinner sig i en ekonomiskt svår situation. Vår målsättning är att skapa ett kassaflöde för småföretagare nu, men även på lång sikt genom att påverka konsumtionsvanorna.

Som en konkret åtgärd hjälper och uppmuntrar vi vår egen personal att köpa produkter och tjänster av lokala småföretagare med en insats på 100 euro per arbetstagare.

För att uppnå en större effekt utmanar vi, förutom alla österbottniska företag, även alla finländska företag, såsom till exempel trävaruindustriföretag samt våra samarbetspartner och underleverantörer, att delta i kassaflödestalkot som hjälper våra lokala småföretag. Tillsammans kan vi påverka många små företags överlevnad under den svåra tiden.

Vi vill synliggöra de lokala småföretagens betydelse, säkerställa känslan av samhörighet och uppmuntra vår personal att stöda lokala företagare runt om i Finland även i fortsättningen.

Nu behövs kassaflöde i småföretagen

Nu är exakt rätt tidpunkt att köpa produkter och tjänster från de lokala småföretagen. För alla våra arbetstagare reserverar vi en "hundring för småföretagare", dvs. vi ersätter, mot kvitto, en summa upp till hundra euro som våra arbetstagare har använt på en liten lokal företagares produkt eller tjänst under april.

Vi vill hjälpa och uppmuntra vår personal och andra företag att agera likadant genom att synliggöra småföretagarna som fått stöd via oss. Därför berättar vi om köpen vi har understött på Älvsbytalos Facebook-sidor, dvs. vi erbjuder dessa företag ytterligare synlighet. Vår koncern genomför motsvarande stödåtgärder för småföretagarna även i Sverige och Norge.

Förutom våra egna åtgärder
utmanar vi även andra företag
att delta i kassaflödestalkot
som hjälper lokala småföretagare.


Företagarna i Finland stöder småföretagare på många sätt och enligt verkställande direktör Mikael Pentikäinen är talkon av den här typen väldigt välkomna: "Det här är en fin gest till den egna närregionens företag och företagare. Förhoppningsvis tar andra efter den här ansvarstagande modellen. Stort tack.”

Följ kassaflödestalkots inverkan på de lokala småföretagarnas verksamhet på våra Facebook-sidor.


Mer information:

Jan-Erik Rusk
verkställande direktör, Älvsbytalo Oy
020 7939 620
jan-erik.rusk@alvsbytalo.fi

Älvsbytalo Oy ingår i Älvsbyhus-koncernen som är Nordens ledande tillverkare av inflyttningsklara hus. Koncernen är ett familjeföretag i tredje generationen. Våra produktionsanläggningar finns i Älvsby och Bjärnum i Sverige och i Kauhajoki i Finland. Våra Älvsbytalorepresentanter betjänar kunder runt om i Finland. Vi har redan designat, tillverkat och monterat över 43 000 hus till nöjda kunder i Norden.

Älvsbytalo inflyttningsklart huspaket 1,5-planshus Alvar

Vi är med på vinterns 2020 byggmässa

Bo i ditt eget hus till sommaren! På byggmässan våra sakkunniga husrepresentanter är på plats för Din skull och svarar gärna på dina byggrelaterade frågor. Ta del av de senaste byggrelaterade tipsen och idéerna. Vi ses på mässan!

Läs mer
Beställ katalog