Väl beprövad och säker grund

Grunden är själva fundamentet i ditt husbygge. Alla Älvsbytalos byggs på specialtillverkad krypgrund. En stabil grund som utan några större ingrepp ger dig möjlighet att komma åt de flesta av husets tekniska lösningar och konstruktioner. Självklart ingår både leverans av grunden och montaget i vårt huspris.

Tillverkad inomhus i torr miljö

Vår krypgrund är industriellt tillverkad inomhus, med prefabricerade balkar och plintar med extern tredjepartskontroll. Grunden är specialgjord för just ditt Älvsbytalo utifrån de förutsättningar du har på din tomt. Den monteras på fast och tjälfri mark och du riskerar inte sättningar eller sprickbildningar i gjutningen på grund av väder och vind eller frusen mark.

Många fördelar

Fördelarna med krypgrund är många. Bland annat är kryputrymmet enkelt att komma åt för inspektion och både inkommande vatten samt avloppssammankopplingar är enkelt åtkomliga om läckage eller stopp i ledningar skulle uppstå. Vill du bygga om i ditt hus, är det alltså enkelt att dra om eller komplettera installationerna.

Eftersom ditt Älvsbytalo är mycket tätt och välisolerat så har vi en krypgrundsisolering som tätar grunden mot markfukt.

Enkelt att reparera och bygga ut

I och med lättillgängligheten av rör och el, är det betydligt smidigare och billigare med krypgrund kontra platta på mark när du vill flytta köket eller bygga ett nytt badrum.

Skydd mot markradon

Krypgrunden har, förutom den täta isoleringen mot mark, tätade rörgenomföringar och det dränerade lagret under isoleringen kan enkelt ventileras om du bygger på mark med extra hög radonhalt.

Ökad komfort

Med krypgrund blir golvet tystare att gå på. Dessutom blir isoleringen bättre och golvet varmare.

Minskad risk för byggfukt

Med krypgrund blir risken för byggfukt mindre i och med att grund och trossbotten tillverkas i fabrik och då är torra redan från början.

Bekanta dig med våra husmodeller

 

Undrar du något?

Vi finns här för att svara på dina frågor eller funderingar.

Beställ vår huskatalog

Helt utan kostnad

Oj då!

Ett oväntat fel har inträffat. Ladda om sidan