Hoppa till innehåll

Älvsbytalo bygger hus som är ett smart val med tanke på miljön.


Vår målsättning är att vara branschens föregångare i miljöfrågor. Och att våra kunder är nöjda över ett lyckat val.

Kvalitetskontroll från skog till hem

Hemligheten bakom Älvsbytalos framgångssaga är den unika industriella byggprocessen och företagets starka position som Sveriges största småhustillverkare. Båda är resultat av mer än 60 år av utveckling och optimering. Älvsbyhus-koncernen har varit Sveriges största tillverkare av småhus i 20 år i rad.

– Vi har utvecklat vår process steg för steg, så att vi kan kvalitetssäkra huset i varje skede av tillverkningen från urvalet av skog till montering av huset på plats. Detta ger en stabil grund för både kvalitetskontrollen och effektiva leveranser.

– Allt som beskrivs ovan har skapats genom hårt och målmedvetet, flera årtionden långt arbete för att hitta lösningarna som effektiviserar och rationaliserar processen. Just detta är orsaken till att vi kan bygga våra hus till marknadens mest konkurrenskraftiga pris utan att tumma på kvaliteten och övervaka kvaliteten i hela leveranskedjan på ett effektivt sätt, säger Älvsbytalos verkställande direktören Jan-Erik Rusk.

Certifierat skogsbruk

Älvsbytalos kvalitet byggs av skog till ett inflyttningsklart hus. Kvaliteten börjar alltså redan i skogen, men hur då?

– Tillsammans med vår partner Sveaskog säkerställer vi redan i skogen att de förnyelsebara råvarorna som vi använder – träden – ersätts med nyplanterade. Sveaskog bedriver ett ansvarstagande skogsbruk som tar hänsyn till den biologiska mångfalden på avverkningsplatsen och företagets verksamhet är certifierad enligt ISO 14001-standarden. Sveaskog använder sig också av ett spårbarhetssystem enligt FSC-standarden och har en strikt uppförandekod. Med andra ord, en trygg partner.

– När vi väljer stockarna till våra hus redan från rot, med längd och kvalitet, kan vi säkerställa hög kvalitet redan från start. Vi vet helt enkelt vilka detaljer vi ska bygga av stockarna när de sedan kommer till sågverket. Och genom att vi avverkar gran i närområdet kan vi också minska miljöpåverkan från transporterna, säger Rusk.

Nyckelfaktorer:

 • Det certifierade skogsbruket garanterar en ansvarsfull verksamhet.
 • Den skog som fälls återplanteras. Virket väljs redan i skogen, vilket garanterar kvaliteten.
 • Korta transporter minskar miljöpåverkan.


Inget spill i sågverket

Träd som valts som råvara till hus från Älvsbytalo sågas på Älvsbyhuskoncernens eget sågverk i Sverige. På så sätt kan man säkerställa och optimera uttaget av varje stock som levereras.

På sågverket kapas stockarna till olika mått enligt behov. De delar av trädet som lämpar sig för tufft uteklimat nyttjas för yttre delar av huset och övriga delar för husdelar som inte utsätts för samma väder- och klimatpåverkan.

Husfabrikens mål är att uppnå noll spill i produktionen. På sågverket har vi redan under flera års tid återanvänt allt material; spillmaterialet används för att producera energi. Spån och bark går till Älvsbyns värmeverk för produktion av el och värme. En del kutterspån går också till lokala bönder och till pelletsproduktion. Tack vare det egna sågverket är vi effektivare vad gäller både hållbarhet och ekonomi, eftersom vi kan sköta hela processen själv. Virket behöver inte transporteras flera gånger om, eftersom det egna sågverket ligger intill husfabriken.

Nyckelfaktorer:

 • Vi optimerar uttaget ur varje stock, rätt kvalitet till rätt ställe.
 • Inget spill, restprodukter blir energi som värmer hus och fabriken i Älvsbyn.
 • Det egna sågverket säkerställer en kostnadseffektiv process.

mustikat_blabar_1600x900.jpg


Torr, kontrollerad miljö

Finländska hus från Älvsbytalo byggs i husfabriken i Kauhajoki, Södra Österbotten, i övervakade, torra och moderna lokaler skyddade för väder och fukt. På så sätt säkerställer vi att varje hus från Älvsbytalo tillverkas i optimala förhållanden – oavsett om det är sommar eller vinter.

– Det är vår kvalitetsgaranti i jämförelse med lösvirkeshus som byggs på plats utsatta för väder och vind under hela byggperioden. Hos oss är allt virke, liksom även allt annat material i bästa möjliga kondition, eftersom monteringen görs inomhus i vår fabrik.

– I vår rationella byggprocess startas arbetet samtidigt på flera parallella produktionslinjer, till exempel påbörjas arbetet på väggar, stomme och tak samtidigt. De olika delarna monteras sedan till moduler, huselement. Hela huset byggs parallellt vilket kortar produktionstiden.

– På så sätt kan vi kontrollera produktionstiden och beräkna en pålitlig leveranstid till kunden. När elementen är klara bygger vi kök och badrum i dem och installerar el och VVS. I fabriken i Kauhajoki arbetar cirka 40 fackmän. Varje hus byggs redan i fabriken så färdigt som det går. Passformen och kvaliteten på plåtdetaljer till fönster och ventilation garanteras av koncernens egen plåtverkstad i Sverige. Vitvarorna levereras med huselementen till tomten, liksom även köksinredningen som tillverkats i koncernens eget snickeri. Därefter skyddas huset med plast och lyfts på plats för transporten.

Nyckelfaktorer:

 • Husmodulerna byggs i en övervakad, torr miljö.
 • Olika delar av huset byggs parallellt vilket förkortar produktionstiden.
 • Alla plåtdetaljer tillverkas i den egna verkstaden i Sverige.
 • Köksinredningen tillverkas kostnadseffektivt i den egna verkstaden i Sverige.
 • Erfarna ingenjörer har förfinat processen redan över 60 års tid. Älvsbyhuskoncernen kontrollerar hela processen för att på sätt säkerställa kvaliteten.
 • Den effektiva processen är lika med marknadens konkurrenskraftigaste pris.


Allt i ett och samma leverans

Husmodulerna transporteras skyddade till tomten, monteras ihop och huset förses med skyddande tak redan första dagen.

Alla husmoduler är, vid transport till tomten, väl skyddade mot väder och vind. Modulerna monteras snabbt, eftersom de är mått-tillverkade på fabriken. Tak som skyddar huset mot nederbörd monteras redan samma dag. Standardgrund med montering ingår i husets pris.

– Huselementen fås oftast på plats på några få timmar, varefter takåsen kan läggas med en gång. På så sätt är huset snabbt skyddat mot väder och vind. Huset är inflyttningsklart på ungefär en månad. Monteringen sköts av Älvsbytalos egen finländska, erfarna monteringsgrupp, säger Rusk.

– Fördelarna med detta är självklara: dels slipper vi samordna ett dussintal olika varuleverantörer och dels slipper vi också alla dessa skilda transporters miljöpåverkan. När allt kommer i en och samma leverans är miljöpåverkan den minsta möjliga, säger Jan-Erik Rusk.

– Vi tar också ansvaret för att allt som ska vara på plats när huset ska monteras finns där när arbetet börjar. På så sätt undviker vi onödiga förseningar. Vi försöker alltid också säkerställa att alla leveranser går med fulla lass och att det transporteras så lite ”luft” som möjligt. Även det minimerar miljöpåverkan.

Nyckelfaktorer:

 • En samlad leverans minimerar miljöpåverkan.
 • Garantin för att allt är på plats när huset ska monteras.
 • Vi optimerar transporter: fraktar så lite ”luft” som möjligt.
 • Vi bedömer olika transportalternativ ur miljöperspektivet så långt det är möjligt.
 • Exakta delar kan monteras snabbt.
 • Redan första monteringsdagen monteras ett skyddande tak så att huset hålls torrt hela tiden.

 

Beställ vår huskatalog avgiftsfritt > 

inari_2_astrid_alvsbytalo_low.jpg

Beställ katalog