Hoppa till innehåll

Hus från Älvsbytalo har en utomordentlig inomhusluft


Alla har rätt att njuta av god inomhusluft i sitt eget hem. Enligt Älvsbytalo är god inomhusluft en självklarhet. Varje hus från Älvsbytalo har med tanke på val av byggnadsmaterial och byggprocessen designats för att garantera att din familj får ett hus med god inomhusluft.

God inomhusluft

Vi spenderar upp till 90 procent av vår tid inomhus och det är ofta svårt att definiera god inomhusluft eftersom man egentligen knappt lägger märke till den. Man kan varken se eller känna lukten av en god inomhusluft. Om husets ventilation fungerar korrekt varken känns eller hörs den.

Det är klart att invånarna trivs och mår bra i ett hus med god inomhusluft. En god inomhusluft hjälper även till att hålla huset i skick.

Allt för en god inomhusluft

Om inomhusluften i ett nytt hus inte är bra har något gått riktigt snett under design- och/eller byggprocessen.

Vi på Älvsbytalo har filat på våra design- och byggprocesser in i det sista så att de är säkra och trygga. Slutresultatet är således ett hus där kvaliteten på inomhusluften är garanterat utomordentlig.

Byggt i torr miljö

Husen från Älvsbytalo byggs av volymelement som tillverkats under övervakade, torra förhållanden på fabriken i Kauhajoki. Erfarna professionella montörer monterar på en dag snabbt upp huset ända till åshöjd på tomten.  Konstruktionen utsätts inte under något skede av monteringen för fukt.

Ventilerad grund

Älvsbytalo ansvarar själv för husens grundarbete. Hus från Älvsbytalo har alltid en traditionell ventilerad trossbotten. På så sätt undviker man att fukt inte under några omständigheter kommer upp i konstruktionen via marken.

Energieffektiv och tät

Husen från Älvsbytalo uppfyller även de mest stränga kraven inom landet och EU gällande täthet och energieffektivitet. Man behöver inte vara rädd för värmeläckage genom konstruktionen.

Energieffektiv och lättanvändlig VVS

Husen från Älvsbytalo har ett säkert, behagligt vattenbaserat värmesystem som fungerar med element. Värmekällan är antingen en frånlufts- eller alternativt en bergs-/jordvärmepump. I hus med bergs-/jordvärmepump finns en maskinell tillufts- och frånluftsventilation. I hus utrustade med frånluftsvärmepump tas den uppvärmda och filtrerade friska luften in via friskluftsradiatorer. Frånluften sker via köket och våtutrymmena. Uppvärmningen och ventilationen har genomförts praktiskt och energieffektivt så att den friska luften är tillräcklig och att inomhusluftens kvalitet är bra under alla omständigheter.

Säkra våtutrymmen

Vatten- och avloppssystemen i husen från Älvsbytalo har koncentrerats till köket samt badrummet. Fukt- och vattenspärren samt installationerna i våtutrymmena genomförs alltid med särskild omsorg.

Trygga ytmaterial

Valet av ytmaterial har självfallet en betydande inverkan på såväl inomhusluftens kvalitet som på trivseln. Inomhusmaterialet i hus från Älvsbytalo är kvalitativt, praktiskt och valt så att det inte avger skadliga utsläpp i inomhusluften. Därför är inomhusluften i hus från Älvsbytalo ren och doftfri.

Regleringarna i skick och bli du med huset

I varje hus från Älvsbytalo utförs en slutgranskning där man säkerställer att allt är i skick och man går bl.a. omsorgsfullt igenom de hustekniska maskinernas regleringar tillsammans med de blivande invånarna.

 

Expertens kommentarer:


En långvarig inflytelserik person och expert inom branschen, diplomingenjör Esko Kukkonen bekantade sig med Älvsbytalos tillverkningsprocess och Edith-huset på 1,5 plan som byggdes i Esbo.

Kukkonen fäste uppmärksamhet vid det doftfria nybyggda huset och den goda inomhusluften.

Han antecknade faktorer med vilka Älvsbytalo säkerställer kvaliteten på inomhusluften i husen:

 • Huskonstruktionen utsätts inte för fukt under något byggnadsskede.
  -> Detta är väldigt viktigt för att undvika fuktskador i ett senare skede.

 • Trossbotten är en utomordentlig ösning. Vid behov kan även radonventilation arrangeras via den.
  -> Via en tillräckligt hög trossbotten är det vid behov även möjligt att underhålla och reparera.

 • Husen ventileras ordentligt efter monteringsarbetet innan det överlåts åt kunderna.
  -> Orenheter under byggnadsskedet borde alltid ventileras bort ordentligt innan huset överlåts för att säkerställa en god inomhusluft.

 •  I husen från Älvsbytalo har varje rum en regelmässig, tillräcklig och god kvalitet på inomhusluften och ventilationen.

 • Vatten- och avloppssystemen i husen från Älvsbytalo har koncentrerats till köket och badrumsenheten.
  -> Det är väldigt bra. Man har fäst särskild uppmärksamhet vid förhindrandet av eventuella vattenskador gällande maskinerna och installationsarbetet!

 

Beställ våra huskatalog kostnadsfritt >

Beställ katalog